Büyü çok eski zamanlardan hatta Asur ve Babiller’den yani Milattan Önce 1800’lü yıllardan beri yapılmaktadır. Hatta Babil Kralı Hammurabi tarafından yasaklanan büyünün cezası o dönemde öldürülmekti. Bu dönemden sonra yıllarca uygulanan büyü her dönemde kaçınılması gereken, yasaklanan bir uğraş olsa da pek çok kişi büyü ile uğraşmıştır. Cinci hocaların pek çoğu cinlerle irtibata geçtiklerini ve onların yardımı ile büyü yaptıklarını iddia etmektedir. Bu iddiaların pek çoğu yalandır. Kendilerini cinci hoca olarak adlandıran bu kişiler insanları kandırmakta onların paralarını ya da altınlarını almaktadır.

Büyü bozma bahanesi ile pek çok kadın ya da erkeğin sırlarını öğrenen cinci hocalar da vardır. Bu kişiler karşılarına gelen kendilerinden yardım isteyen kişilere duygusal anlamda yaklaşmaktadır. Söz konusu kişiler hakkında tüm bilgileri edinmekte ve bunun için farklı yöntemler denemektedirler. Her birinin yöntemi birbirinden farklıdır.

Büyüleri genellikle medyumların yaptığı söylenmektedir. Medyumlar kara büyü, ak büyü, aşk büyüsü işlemlerini yaptıkları gibi büyü bozma uygulamasını da yapmaktadır. Bu tarz işlemlerinin her birinin farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bazı medyumlar ruhani olan varlıklarla ve ölmüş kişilerin ruhları ile irtibata geçtiklerini belirtirken bazı medyumlar ise herhangi bir ruha ihtiyaç duymadan içe doğuş şeklinde geleceğe, geçmişe ya da bugünkü duruma ilişkin bilgi edindiklerini belirtmektedir. Kötü niyetli büyüleri yapmak hiçbir dini görüşün ya da hiçbir anlayışın etik bulmadığı bir durumdur. Özellikle kan, yarasa gözleri ve kanı, kurbağa, ceset parçaları gibi malzemeler kullanılarak yapılan kara büyüler intihar ya da cinayet gibi pek çok farklı kötü olaya sebebiyet vermektedir. Bu tarz büyüleri yapanlar da yaptıranlar da Allah katında kabul görmemektedir.

Bunun yanında iyi büyüler olarak adlandırılan büyüler de bulunmaktadır. Bu büyüler “ak büyü” olarak adlandırılmaktadır. Çiftlerin barışmasını ve bir araya gelmesini sağlamak, başarının artmasını sağlamak gibi işlevleri olan bu büyüler son derece yaygın olarak yapılmaktadır. Kimilerine göre aşk büyüsü de ak büyü olarak değerlendirilmelidir. Büyü uzun süreler yasaklansa da hala talep edilen bir uygulamadır.