Kendilerini gerçek medyum olarak lanse eden kişilerde genel olarak görülen bazı özel durumlar bir medyumun olmazsa olmazıdır. Doğuştan gelen ya da çocukluklarında yaşadıkları bir çeşit ruhsal aydınlanma ya da zihinlerinde beliren somut olarak açıklanamayan enerji yüklü olmaları medyumluğu anlatan kelimeler olabilir. 3 harflilerin varlığı tüm dinlerce kabul görmüştür ve medyumların açıklanamayan zihin ve ruhsal durumlarında onlarında etkisi olduğu varsayılmaktadır. Kişilerin kendine özgü düşünceleri ve olmazsa olmaz içsel sesleri ile birçok kişi derman arar ve özellikle de dermanlarının olumlu yönde etkilerinin olduğunu dile getirirler.

Zira her ne kadar fala inanmadığımızı büyüye karşı olduğumuzu söylesek de hayatımızın bir yerinde hep yer almayı başarırlar. Aslında onların normal insanlardan üstün güçleri yoktur. Mucize veya keramet sahibi değillerdir, lakin yadsınamaz bir şekilde algıları çok açık ve zihinsel enerjilerini çok iyi kullanabilen ayrıcalıklı insanlardır. Normalde hiç kimsenin görüp algılayamadığı bazı hasletlere sahiptirler. İçlerinde taşıdıkları ve beyinleriyle kontrol edebildikleri bu özel durumlarıyla insanlara pozitif enerji vererek yardımcı olabilirler. Bazı tıbbi açıklaması olmayan 3 harfli çarpması, sıkıntısı, musallat olmaları gibi şaşırtıcı, rahatsız edici olaylarla ilgili olarak doktorların tanı koymakta zorlandıkları hatta fiziksel ya da ruhsal bir aykırılık gözlemlemedikleri durumlarla ilgili olarak derin bir bilgi birikimine sahiptirler.

Gerçek medyum yeteneğine sahip olduğuna inanılan, iç görüsü çok yüksek, algısı daha kuvvetli olan gerçek medyumların bu tarz rahatsızlıklara sahip olan kişileri dua ve inanç gücüyle iyileştirdikleri de görülebilir. Özellikle gerçek bir medyum kendini insanlardan soyutlamaz, kendisini diğer insanlardan çok üstün tutmaz. Ayrıcalıklı bir konumları olduğu elbette inkâr edilemez. Önemli olan onlara bahşedilen bu özel zihinsel, ruhsal durumla insanlara ne kadar iyilik yapacaklarını bilmeleri ve bunu doğru yönde kullanmalıdır. Zira yanlış kullanım olursa bu kendilerine olduğundan daha çok onlara güvenen insanları yanlış yönde etkilemek ve onları kötüye sürüklemek olacaktır. Sizlerde gerçek olarak bu mesleği edinmiş ve özellikle referans bulacağınız kişilerden derman arayabilirsiniz. Artık kendinizde çıkış yolu aradığınız ay da 2. Bir düşünceye ihtiyaç duyduğunuzda bir medyumu kapısını çalabilirsiniz.